Szanowni Panstwo!

Witam na stronie internetowej Kancelarii Radcy Prawnego. Polecam pomoc prawna przedsiebiorcom
i klientom indywidualnym, w sprawach cywilnych, rodzinnych, karnych i administracyjnych.

Mgr Wojciech Kaszalowicz,
Radca Prawny

Specjalizacja

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze postępowań podatkowych i postępowania sądowoadministracyjnego, włącznie ze sporządzaniem skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Kancelaria zapewnia specjalistyczne uslugi prawnicze dla firm:

- windykację należności w Polsce z wykorzystaniem instrumentów
  prawnych KRD,
- windykację od odbiorców z Niemiec,
- obsługę elektronicznego postępowania upominawczego,
- pieczęć prewencyjną kancelarii na fakturach,
- obronę dłużnika w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym,
- udział w rokowaniach z kontrahentami, bankami i ubezpieczycielami,
- porady prawne telefonicznie i on-line,
- obsługę sporów sądowych,
- obsługę postępowań podatkowych i kontroli US, UKS, PIP,
- obsługę postępowań administracyjnych (zezwolenia, koncesje),
- skargi do WSA i skargi kasacyjne do NSA,
- reprezentacja pokrzywdzonych o przest. z art. 278 §1, 286 §1 i 296 §1 i in.

Nasza odpowiedzialnosc

Kancelaria objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej radców prawnych na sumę 100.000 EUR oraz dodatkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej na sumę 250.000 EUR. Kancelaria stosuje zaawansowane systemy zabezpieczania i archiwizowania danych i dokumentów klientów. Używany jest system informacji prawnej Legalis® Wydawnictwa C.H. Beck.

Przestrzegana jest zasada pełnej informacji o ryzyku prawnym. Każdy klient składając zlecenie otrzymuje informację:

  • o konsekwencjach prawnych i kosztach w razie
    przegrania sprawy,

  • o konsekwencjach prawnych i kosztach w razie
    wygrania sprawy,

  • o czynnikach ryzyka przegrania
    sprawy.

Kancelaria przyjmuje takze klientów indywidualnych. Czy wiesz ze:

- niemal każdy spór można rozstrzygnąć w drodze mediacji,
- można żądać ustanowienia prawnika z urzędu przed skierowaniem
  sprawy do sądu,
- postępowanie sądowe trwa miesiące bądź lata, ale można żądać
  zabezpieczenia roszczenia, sąd rozpozna wniosek w ciągu tygodnia, bądź
  miesiąca (jeżeli trzeba będzie wyznaczyć rozprawę),
- zanim podpiszesz umowę poproś o jej projekt i pokaż prawnikowi, on
  wyjaśni Twoje wątpliwości,
- pozew o alimenty nie podlega opłacie sądowej,
- od niekorzystnej decyzji organu administracji służy odwołanie,
  a ostatecznie skarga do sądu administracyjnego,
- od umowy zawartej przez telefon konsument może odstąpić w ciągu
  10 dni, bez podania przyczyny,
- jeśli masz długi, nie zrywaj kontaktu z wierzycielem, unikniesz wielu
  dodatkowych kosztów,
- pokrzywdzony przestępstwem może występować w sądzie jako
  oskarżyciel posiłkowy,
- czas na złożenie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę to
  tylko 7 dni.

Uslugi

Skarga kasacyjna

{

Skarga kasacyjna jest najtrudniejszym pismem procesowym. Wysoce sformalizowana i czasochłonna w przygotowaniu. Skupia się w niej wiedza pełnomocnika zarówno na temat prawa materialnego, jego interpretacji przez sądy i inne organy władzy, jak i procedury sądowej. Wymaga znajomości poglądów autorytetów naukowych, oraz wpływu prawa europejskiego na wykładnię prawa krajowego. Skargę kasacyjną może sporządzić tylko adwokat, radca prawny a w sprawach podatkowych także doradca podatkowy. Ponadto w sprawach własności przemysłowej skargę kasacyjną może sporządzić rzecznik patentowy.

Skargi kasacyjne są specjalnością kancelarii. Wieloletnie doświadczenie i udział w kilkuset sprawach przed sądami administracyjnymi gwarantuje wysoką jakość pomocy prawnej.

W związku z zainteresowaniami techniką prawodawczą w kancelarii istnieje także możliwość sporządzenia skargi konstytucyjnej.

Kompleksowa obsluga przedsiebiorstw

{

Wspólnie z Biurem Rachunkowym Interfinanse kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną, księgową, podatkową i kadrową małych i średnich przedsiębiorstw.

Oferujemy pomoc w założeniu firmy, prowadzeniu ksiąg rachunkowych, rozliczaniu z Urzędem Skarbowym, ZUS i zatrudnianiu pracowników. Staramy się, aby każdy klient mógł poświęcić się swojej pracy a jak najmniej czasu przeznaczał na „robotę papierkową”.

Sprawy wykraczające poza naszą specjalizację konsultujemy w zespołach zaprzyjaźnionych radców prawnych, doradców podatkowych i księgowych.

Wynagrodzenie

{

Kancelaria
stosuje sposoby
obliczania wynagrodzenia:

1. wg stawek godzinowych.

2. wg stawek godzinowych z górnym ograniczeniem wynagrodzenia. Jest to forma stosowana najczęściej w połączeniu ze stawkami godzinowymi. Jest to bardzo atrakcyjna forma dla klientów, gdyż ogranicza ryzyko związane z niepewnością co do łącznego wynagrodzenia za zlecenie. Zapewnia informację, iż wynagrodzenie za daną pracę nie przekroczy określonego poziomu.

3. ryczałt miesięczny: dla przedsiębiorców obliczany według algorytmu, którego czynnikami są liczba pracowników, obroty i liczba kontrahentów.

4. ryczałt za sukces.

Dojazd do sądu na rozprawy i zapoznanie z aktami liczony wg stawki 84 gr./km. Kancelaria wystawia faktury VAT i paragony fiskalne.

mgr Wojciech Kaszałowicz

Zespól

Radca Prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie pod Nr Kr 1518. Absolwent aplikacji prokuratorskiej. Radca Prawny Izby Skarbowej w Krakowie. Starszy specjalista w Biurze Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Doświadczony w obsłudze prawnej spółki z o.o. Redaktor naczelny „Wirtualnych Gorlic”. Członek zarządu Gorlickiego Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług.

Biuro rachunkowe Interfinanse zapewnia obsługę przez certyfikowanych księgowych wpisanych na listę Ministerstwa Finansów. Posiada licencję MF 18276/2007 uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC w PZU S.A.

Gdzie jestesmy

Kontakt:

Kancelaria Radcy Prawnego
mgr Wojciech Kaszałowicz
tel. 607 955 747 Orange,
tel./fax 18 351-27-37,
tel. sieci WRodzinie 720 219 190.

Siedziba: 38-333 Zagórzany 638, Gmina Gorlice
NIP 738-165-09-15, REGON 122610600
e-mail: wojciech.kaszalowicz@interia.pl

Kancelaria: 38-300 Gorlice, ul. Jagiełły 1 lok. 4,
I p. (naprzeciwko Poczty Głównej)
Czynne: 8:15 – 14:00, 17:00-20:00.

Kancelaria przyjmuje Karty Gorlickiej Dużej Rodziny i bony Gorlickiego Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług.

Przydatne informacje:

Przed pierwszym spotkaniem uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny.

Kolejne spotkania mogą odbywać się zarówno w kancelarii, jak też w gabinecie w Zagórzanach (okolica stacji PKP Gorlice-Zagórzany).

Parking w Gorlicach:

– bezpłatny pod Pocztą Główną na ul. Wł. Jagiełły (wolne miejsca raczej po południu),
– dla osób niepełnosprawnych na parkingu dla mieszkańców, po uzgodnieniu z kancelarią,
– bezpłatny parking pod siedzibą Inspektoratu ZUS, od strony ul. Stawiska,
– płatny przy ul. Jagiełły, Niepodległości i Kromera.

Kancelaria przyjazna dla osób niepełnosprawnych. Możliwy dojazd do Klienta. Lokal w Zagórzanach przystosowany dla osób na wózkach. Wejście bezpośrednio z parkingu, bez schodów. Kancelaria na Wł. Jagiełły położona na pierwszym piętrze.